Kalendarz wydarzeń

wystawa prac plastycznych uczestników terapii zajęciowej
01.04.2019 r. – 15.04.2019 r. - Baśnie i legendy polskie – wystawa prac plastycznych
uczestników terapii zajęciowej Jesteś potrzebny BSA Teatr Grodzki
Miejsce FILIA OS. GRUNWALDZKIE, INTEGRACYJNA, UL. TADEUSZA RYCHLIŃSKIEGO 20