Kalendarz wydarzeń

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej zaprasza na wykład
22.03.2019 r. godz. 17.00 – Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej zaprasza na
wykład pt.: 100 rocznica konfliktu czechosłowacko-polskiego o Zaolzie. Wystąpią dr Rafał
Butor, dr Grzegorz Wnętrzak i mgr Stefan Król