Kalendarz wydarzeń

wystawa Pisarze na emigracji
01.03.2019 r.- 31.03.2019 r. - wystawa Pisarze na emigracji, powstała ze zbiorów własnych
Książnicy Beskidzkiej gromadzonych przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów
Regionalnych. Ekspozycja prezentowana w roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego