Kalendarz wydarzeń

Spotkanie z Portugalią
04.03.2019 r. – 31.03.2019 r. - Spotkanie z Portugalią - wystawa fotografii zorganizowana
przez Stowarzyszenie Miłośników Portugalii My Lisbon Story