Kalendarz wydarzeń

wernisaż wystawy
11.03.2019 r. godz. 12.00 – wernisaż wystawy połączony z wykładem prof. dr hab. Anny
Węgrzyniak pt. Bolesław Leśmian i jego twórczość
Miejsce GALERIA KSIĄŻNICY, JULIUSZA SŁOWACKIEGO 17A