Kalendarz wydarzeń

Klub Smoczków Literackich
Klub Smoczków Literackich
- cykliczne spotkania z dziećmi w wieku od 3 do 8 lat
- wspólne czytanie książek, warsztaty plastyczne
- kolejne spotkanie 22 lutego o godz. 16:00