Kalendarz wydarzeń

wieczór poezji Wacława Morawskiego Geometria czasu
20.02.2019 godz. 17.00 – Piwnica Literacka zaprasza na wieczór poezji Wacława
Morawskiego Geometria czasu