Kalendarz wydarzeń

wystawa fotografii Pawła Kumelowskiego pt. Ziemia Święta 2000
02.10.2018 r. - 28.10.2018 r. - wystawa fotografii Pawła Kumelowskiego pt. Ziemia Święta 2000

Na wystawie prezentowane będą również książki: . przewodniki, opisy i wspomnienia z Palestyny.

Wystawa fotograficzna „Ziemia Święta 2000”powstała w związku z obchodami Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jej otwarcia dokonano w czasie polskiej stacji Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu w maju 1999 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Do tej pory wystawa gościła w wielu miastach, aby przybliżyć zainteresowanym „Ziemię, nad wszystko cenniejszą” (por. Mdr 12,7). Na stałe wystawa znajduje się w Muzeum Misyjnym w Krakowie – Bronowicach Wielkich.

Właścicielem wystawy „Ziemia Święta 2000” jest Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie. Kuratorem wystawy o. Nikodem Gdyk OFM – wicekomisarz Ziemi Świętej. Wystawa autorska Pawła Kumelowskiego. Wykorzystano także zdjęcia Bruno Neumanna OH i Nikodema Gdyka OFM

Wystawa towarzyszy obchodom Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
Miejsce GALERIA KSIĄŻNICY, JULIUSZA SŁOWACKIEGO 17A