Kalendarz wydarzeń

spotkanie poetyckie z Wacławem Morawskim
29.05.2018 r. godz. 17.00 – spotkanie poetyckie z Wacławem Morawskim, autorem
tomiku wierszy pt. Dwie drogi