Kalendarz wydarzeń

promocję książki Marcina Dziubka
30.11.2017 r. godz. 17.00 – Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na promocję książki Marcina Dziubka pt. Niezłomni z oddziału Sosienki. Armia Krajowa wokół KL Auschwitz. Nowe spojrzenie. Oddziałem AK „Sosienki” dowodził mjr Jan Wawrzyczek

Działalność oddziału dowodzonego przez mjr. Jana Wawrzyczka ukierunkowana była na pomoc więźniom Auschwitz. Pomogli co najmniej 45 więźniom spośród ponad 140, których ucieczki zakończyły się sukcesem. Część z nich przystąpiła później do partyzantki. Pomoc znajdowali u nich też Żydzi, jeńcy sowieccy czy Jugosłowianie. Jan Wawrzyczek zaangażował się w konspirację tuż po klęsce wrześniowej. Pierwsze kontakty z więźniami obozu nawiązał rok później, gdy do Auschwitz trafił rtm. Witold Pilecki. Wiosną 1940 r. utworzono obwód oświęcimski Związku Walki Zbrojnej, który w 1942 r. przekształcił się w Armię Krajową.
Miejsce SALONIK LITERACKI, UL. SŁOWACKIEGO 17A