Kalendarz wydarzeń

zapraszamy na wykład z cyklu Bielskie spotkania z historią najnowszą
29.05.2017 r. godz.17.00 - zapraszamy na wykład z cyklu Bielskie spotkania z historią

najnowszą pt. 40. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa i Stanisława Pietraszki. Wykład

poprowadzi Marek Łukasik (IPN Oddział Katowice)
Miejsce SALONIK LITERACKI, UL. SŁOWACKIEGO 17A