Książnica Beskidzka otrzymała dofinansowanie na realizację cyklu szkoleń w ramach programu Partnerstwo dla książki 2022 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Szkolenia będą odbywać się pod hasłem „Bo jak nie bibliotekarz, to kto?”.

Projekt przeznaczony jest dla bibliotekarzy zatrudnionych w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej i bibliotekach publicznych ziemskiego powiatu bielskiego, obejmujących 10 gmin. Zadanie ma podkreślić multifunkcyjność zawodu bibliotekarza rozszerzając jednocześnie zakres usług bibliotek. Tematyka szkoleń uwzględnia wiedzę z różnych dyscyplin
i podyktowana jest potrzebą poszukiwania nowoczesnych platform komunikacji i pracy
z użytkownikami bibliotek. Działanie pozwoli ponadto podkreślić prestiż zawodu bibliotekarza, ukazując interdyscyplinarność tej profesji.

Projekt składa się z kilku bloków tematycznych – bo jak nie bibliotekarz, to kto?:

– wypromuje bibliotekę i zdobędzie followersów czyli BIBLIOTEKA(RZ) W SOCIAL MEDIACH

– zrealizuje podcast czyli BIBLIOTEKARZ RADIOWCEM

– zaanimuje kulturę czyli BIBLIOTEKARZ ANIMATOREM

– stworzy grafiki czyli BIBLIOTEKARZ GRAFIKIEM

– zmontuje film czyli BIBLIOTEKARZ FILMOWCEM

Do udziału w szkoleniach zapraszamy bibliotekarzy pracujących w Książnicy Beskidzkiej oraz gminnych bibliotekach publicznych powiatu bielskiego. Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 33 822 82 21 wew. 271

Skip to content