Archiwum
ksiaznica.bielsko.pl

10 sierpnia 2019 r. mija 130. rocznica urodzin Zofii Kossak-Szczuckiej. Z tej okazji delegacja bibliotekarzy z Książnicy Beskidzkiej pod przewodnictwem dyrektora Bogdana Kocurka, złożyła na grobie pisarki w Górkach Wielkich kwiaty oraz zapaliła znicz, upamiętniając w ten sposób tę ważną rocznicę. Zofia Kossak-Szczucka urodziła się 10 sierpnia 1889 roku w Kośminie na Lubelszczyźnie. Była córką Tadeusza Kossaka, brata bliźniaka znanego malarza Wojciecha Kossaka. Po I wojnie światowej i śmierci pierwszego męża pisarka zamieszkała w Górkach Wielkich niedaleko Skoczowa. W czasie II wojny światowej za swoją działalność na rzecz obrony Żydów trafiła do Auschwitz, gdzie była więziona w latach 1943-44. Z Oświęcimia przewieziona została na Pawiak, skąd została uwolniona dzięki niepodległościowemu podziemiu. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W 1945 r. została skierowana na misje Polskiego Czerwonego Krzyża do Londynu, gdzie zastał ją koniec wojny. Ponownie do Górek Wielkich wróciła w 1957 roku. Zmarła 9 kwietnia 1968 r. w Bielsku-Białej, pochowana została na cmentarzu parafialnym w Górkach Wielkich. Za pomoc w ratowaniu Żydów otrzymała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Najważniejszą dziedzinę twórczości Kossak-Szczuckiej stanowi proza historyczna, zapoczątkowana powieścią "Beatum scelus" (1924) - dotyczącą historii wykradzenia obrazu Matki Bożej z kaplicy w Rzymie przez Mikołaja Sapiehę. Szczególnie bliski był jej Śląsk z jego specyfiką i historią, co znajduje odbicie w powieściach takich jak "Legnickie pole" (1930) i opowiadaniach np. "Nieznany kraj" (1932), gdzie opisywała polskie wątki historii tego regionu. Jednak najbardziej znanym dziełem, tłumaczonym na wiele języków pozostaje cykl powieściowy „Krzyżowcy”