Archiwum
ksiaznica.bielsko.pl

21 stycznia 2019 roku, 24 lektorów odczytało Trzecią Księgę Machabejską, jedną z najmniej znanych Ksiąg Starego Testamentu, nawiązującą do historii bohaterskich Machabeuszy. Księga ta opisuje prześladowania Żydów w Aleksandrii za panowania Ptolemeusza IV Filopatora.

Trzecia Księga Machabejska, jak mówił Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel, została wybrana z dwóch powodów. „Po pierwsze dlatego, że na Stulecie Niepodległości Polski pojawiła się Biblia Ekumeniczna, która jest wynikiem pracy biblistów różnych wyznań (…). Wydana w roku 2018 Biblia Ekumeniczna zawiera tłumaczenie, którego brzmienie uzgodniło dziesięciu zwierzchników Kościołów i związków wyznaniowych (…). To właśnie w tej polskiej Biblii Ekumenicznej katolicy, chrześcijanie ewangeliccy i ewangelikanie, starokatoliccy czy wyznawcy judaizmu znajdą Trzecią Księgę Machabejską, którą uznają za natchnioną tylko nasi bracia prawosławni. Drugi powód (…) to obecność liturgii Prawosławia w Bielsku-Białej, zwłaszcza od roku 2018 (…). Wspólna lektura Trzeciej Księgi Machabejskiej niech będzie rodzajem otwarcia ekumenicznego i religijnego na naszych Gości, którzy wyróżniają się przez własną liturgię, ale także poprzez posiadanie wśród ksiąg biblijnych tej jednej, nieznanej pozostałym kościołom chrześcijańskim.”

11. Ekumeniczny Maraton Biblijny jest wspólnym przedsięwzięciem Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz Beskidzkiego Radia Katolickiego Anioł Beskidów.

Słowo Boże czytali duchowni i świeccy, przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Uroczystość rozpoczęli biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel oraz ksiądz radca Waldemar Szajthauer, reprezentujący Diecezję Cieszyńską Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Duchowni po krótce przedstawili ideę Ekumenicznego Maratonu Biblijnego.

Fragmenty Trzeciej Księgi Machabejskiej odczytali:

1. Bp. Roman Pindel Biskup Diecezji bielsko-żywieckiej
2. Ks. radca Waldemar Szajthauer Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
3. Sergiusz Dziewiatowski Proboszcz Parafii Wiary, Nadziei i Miłości oraz Matki Zofii w Sosnowcu
4. Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta
5. Andrzej Płonka Starosta Bielski
6. Ks. prof. Józef Budniak Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów i Ekumenistów, Diecezjalny referent ds. ekumenizmu
7. Dorota Wiewióra Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
8. prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia ATH
9. Tomasz Lorek Aktor Teatru Polskiego, Wyznawca Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
10. Grzegorz Pająk Niewidomy czytający alfabetem Braille'a
11. Elżbieta Kralczyńska Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
12. Renata Kraciuk Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24
13. Renata Balas Dyrektor DPS M.B.N.P.
14. Irena Olma Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
15. Janusz Kohut Kompozytor muzyk
16. Uliana Worobiec Prezes Stowarzyszenia Ukraińców w Bielsku-Białej
17. Ewa Sadowska Wyznawca prawosławia
18. Dr n. med. Klaudiusz Komor Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej
19. Siostra Joanna Bryła Wicedyrektor Zespołu Szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
20. Dawid Tabak Uczeń Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
21. Zuzanna Lebiedzińska Wyznawca Kościoła Baptystów
22. Bogdan Kocurek Dyrektor Książnicy Beskidzkiej
23. Ks. Krzysztof Cienciała Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w B-B
24. Radio Anioł Beskidów

Każdy z lektorów otrzymał na pamiątkę chlebek pokoju.