Kalendarz wydarzeń

wystawa Tadeusz Kościuszko – w kręgu tradycji ludowej i narodowej
01.09.2017 r. – 30.09.2107 r. – wystawa Tadeusz Kościuszko – w kręgu tradycji ludowej i narodowej. Wystawa zorganizowana w Roku Tadeusza Kościuszki oraz w 200. rocznicę śmierci Naczelnika Insurekcji
Wystawa Tadeusz Kościuszko – w kręgu tradycji ludowej i narodowej udostępniona przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie została zorganizowana w 220. rocznicę bitwy racławickiej. Zgromadzone muzealia ukazują drogę podkrakowskich włościan z gospodarstwa wiejskiego na pola bitewne, by przez Manifest Połaniecki, chorągiew grenadierów krakowskich z napisem Żywią y bronią stać się ważną treścią w patriotycznym wychowaniu Polaków przez dwa wieki.
Miejsce GALERIA KSIĄŻNICY, SŁOWACKIEGO 17A